Choose Again Zes Stappenproces

Het Zes Stappenproces is een innerlijk transformatieproces, je onderzoekt je eigen belemmerende kernovertuigingen om ze bewust te maken en te veranderen. Tijdens onze kinderjaren leren we van alles over onszelf en de wereld. Ook al zijn we allang geen kind meer, de negatieve kernovertuigingen die we toen gevormd hebben, blijven ons aansturen, houden ons gevangen. We maken keuzes vanuit dit ‘oude verhaal’, wat ons keer op keer in conflicten en moeilijkheden brengt. We zijn hierdoor vergeten wie we werkelijk zijn.

Als we geraakt worden door triggers –  kleine of grote moeilijkheden met personen of in situaties, waar we sterk emotioneel op reageren – komt dat omdat we ons ‘oude verhaal’ nog steeds als waarheid geloven en aldus die gebeurtenis interpreteren vanuit onze kernovertuigingen.

E

Ben je bereid de boodschap van  kleine én grote triggers te onderzoeken?

E

Wil je jezelf bevrijden van het geloven in je oude verhaal en patronen doorbreken?

E

Verlang je naar meer voldoening, vreugde en balans in je leven in plaats van ellende en emotionele pijn?

Met het Zes Stappenproces ervaar je een liefdevol en doeltreffend innerlijke transformatieproces om dit oude verhaal te ontmantelen. Met het loslaten van het geloven van dit oude verhaal, ontstaat er ruimte voor een andere waarheid: wie je in essentie werkelijke bent. Je bent liefde, vreugde en licht, zoals je bedoeld bent te Zijn. Je bént vrij. Gebeurtenissen, relaties en de wereld ga je in een nieuw en helder perspectief zien, omdat je jezelf vanbinnen bevrijd hebt van blokkades en de weg vrij is te zien wie je bént. Wordt je eigen, nieuwe regisseur van je leven!

Door het bijwonen van Cirkels en Workshops leer je werkelijk weer regie te krijgen over je innerlijke processen, zodat je waar je ook bent, wat je ook doet en voelt, iedere keer opnieuw kunt kiezen voor vrijheid.

Choose Again Society, opgericht door Diederik Wolsak, helpt al 25 jaar vanuit Canada en Costa Rica een ontelbaar hoeveelheid mensen deze weg van transformatie te bewandelen. Choose Again Nederland (CAN) is hieraan gelieerd, werkt echter als een zelfstandige organisatie in NL. www.chooseagainnederland.com

Mensen lijden emotioneel niet door andere mensen of dingen die hen overkomen, maar door hun eigen gedachten daarover. Het zijn irrationele gedachten die emoties als irritatie, angst, teleurstelling en jaloezie veroorzaken. Ze hebben bovendien geen enkel positieve invloed, ze betekenen alleen lijden. ~ Spinoza

Diederik Wolsak in gesprek met Patrica Gorter en begeleidt twee deelnemers met het Zes Stappenproces. Januari 2021
Diederik Wolsak geinterviewd door Patrick Kicken. September 2019.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Wil je op de hoogte blijven van mijn actuele aanbod, Cirkels en Workshops? Vul hier je gegevens in. 

Je hebt je succesvol ingeschreven!