Choose Again Zes Stappenproces

Met Choose Again Zes Stappen leer je je eigen belemmerende kernovertuigingen bewust te maken en te veranderen. Tijdens onze kinderjaren leren we van alles over onszelf en de wereld. Ook al zijn we allang geen kind meer, de negatieve kernovertuigingen die we toen gevormd hebben, blijven ons aansturen. We maken keuzes vanuit ons ‘oude verhaal’, wat ons keer op keer in conflicten en moeilijkheden brengt.

Als we geraakt worden door triggers –  kleine of grote moeilijkheden met personen of in situaties, waar we sterk emotioneel op reageren – komt dat omdat we ons ‘oude verhaal’ nog steeds als waarheid geloven en aldus die gebeurtenis interpreteren vanuit onze kernovertuigingen.

E

Ben je bereid de boodschap van  kleine én grote triggers te onderzoeken?

E

Wil je jezelf bevrijden van het geloven in je oude verhaal en patronen doorbreken?

E

Verlang je naar meer voldoening, vreugde en balans in je leven in plaats van ellende en emotionele pijn?

Met het Zes Stappenproces van Choose Again ervaar je een simpele en doeltreffende manier om dit oude verhaal te ontmantelen. Met het loslaten van het geloven in dit oude verhaal, ontstaat er ruimte voor een andere waarheid: wie je in essentie werkelijke bent. Gebeurtenissen, jezelf en anderen ga je in een nieuw bevrijdend perspectief zien. Wordt je eigen, nieuwe regisseur van je leven!

Door het bijwonen van Cirkels en Workshops leer je de Zes Stappen in je leven te integreren zodat je waar je ook bent, wat je ook doet en voelt, iedere keer opnieuw kunt kiezen voor vrijheid.

Choose Again Society, opgericht door Diederik Wolsak, helpt al 25 jaar vanuit Canada en Costa Rica een ontelbaar hoeveelheid mensen deze weg van transformatie te bewandelen. Choose Again Nederland (CAN) is hieraan gelieerd, werkt echter als een zelfstandige organisatie in NL. www.chooseagainnederland.com

Mensen lijden emotioneel niet door andere mensen of dingen die hen overkomen, maar door hun eigen gedachten daarover. Het zijn irrationele gedachten die emoties als irritatie, angst, teleurstelling en jaloezie veroorzaken. Ze hebben bovendien geen enkel positieve invloed, ze betekenen alleen lijden. ~ Spinoza

Diederik Wolsak in gesprek met Patrica Gorter en begeleidt twee deelnemers met het Zes Stappenproces. Januari 2021
Diederik Wolsak geinterviewd door Patrick Kicken. September 2019.
Patricia Gorter